Den učitelů a zdravotní gramotnost

Den učitelů se ve světě slaví 5. října. V Česku, rodišti Jana Ámose Komenského, se tento svátek slaví 28. března. Oslavujeme tím výročí narození učitele národů 28.3.1592.

Den učitelů upozorňuje na důležitou roli, kterou učitelé hrají v našich životech. Kromě přenášení znalostí a dovedností na své studenty mají učitelé mimo jiné také zodpovědnost za odstraňování naší zdravotní negramotnosti.

Nejedná se jen o zdravé prostředí, které podporuje fyzické i duševní zdraví žáků. Učitelé mohou hrát klíčovou roli v tom, aby podpořili zdravý životní styl. Mohou podporovat zdravé chování svých žáků tím, že například kladou důraz na pravidelné cvičení, zdravou a vyváženou stravu a dostatek spánku. Mohou pomoci předcházet šikaně a podpořit duševní zdraví svých studentů tím, že vytvářejí pozitivní atmosféru ve třídě a poskytují podporu v případě potřeby.

Proto bychom měli ocenit práci učitelů a připomenout si, jaký mohou mít vliv na zdraví a celkový rozvoj našich dětí a mladých lidí.

Určitě se shodneme na tom, že zdravotní gramotnost, tedy schopnost porozumět a využívat informace pro zlepšení našeho zdraví, je velmi důležitá pro každého. Zdravotní gramotnost by přitom měla být klíčovou součástí vzdělávacího procesu, a v dnešní době se jí bohužel nedostává dostatečné pozornosti. Zdravotní gramotnost zahrnuje schopnost porozumět základním zdravotnickým pojmům, kriticky hodnotit informace o zdraví a chorobách, umět správně používat preventivní opatření a zvládat situace, které se týkají zdraví.

Kvalitní výuka zdravotní gramotnosti by měla být součástí osnov všech školních stupňů. Žáci by měli být vedeni k tomu, aby si osvojili základní znalosti o lidském těle, fungování orgánů a orgánových soustav, prevenci zdravotních problémů a zdravém životním stylu.Důležitou součástí výuky by mělo být také učení se zvládání stresu, prevence násilí a šikany a řešení problémů s duševním zdravím.

Vzhledem k tomu, že se v současné době setkáváme s řadou nových hrozeb, jako jsou například pandemie nebo klimatické změny, měla by být výuka zdravotní gramotnosti zaměřena také na informování o těchto výzvách a o tom, jak se před nimi chránit.

Je tedy důležité, aby se vzdělávací systém více zaměřil na zdravotní gramotnost a aby se zdravotní výchova stala pevnou součástí výuky. Tímto způsobem mohou učitelé pomoci připravit studenty na zvládání různých situací, které se týkají jejich zdraví, a umožnit jim vést zdravý a plnohodnotný život.

Aktuální statistiky, které ukazují, že se délka zdravého života neprodlužuje, by měly být varováním, že je v této oblasti potřeba něco dělat. A začít se musí u vzdělávacího systému.