O Vás

Proč o Vás? Protože jste to vy, kteří stojí v popředí zájmu a péče Nutra-Bony. 

Co jsou „širokospektré“ doplňky stravy?

Jsou to doplňky vysoce komplexní, obsahující i přes 30 vysoce účinných a dobře vstřebatelných látek, které se navzájem podporují a mají synergický účinek. To znamená, že jedním a tím samým doplňkem lze účinně podpořit více funkcí v organismu, které se mohou projevit zlepšením.

Inspirací pro „širokopestrost“ je sama příroda. Např. v ovoci je velké množství vitamínů, minerálů, stopových a dalších prvků. Každá z těchto látek je obsažena v malém množství, ale celé to široké spektrum prvků je účinnější díky svým synergickým efektům.

Tato filosofie také odpovídá i celostnímu - psychosomatickému pohledu na člověka, kde je v těle vše vzájemně propojeno a vše souvisí se vším. 

Proč vznikly?

Československo bylo 1980 první na světě ve statistikách úmrtí na karcinom tlustého střeva. Proto chtěly tehdejší vědecké špičky situaci změnit. Výsledkem byl výzkum bioaktivních látek. Ty se úspěšně 2 roky testovaly v Nemocnici na Královských Vinohradech u prof. MUDr. RNDr. Jana Musila, DrSc. Tak vznikl první výrobek Nutra-Bona.

Zde se uplatnil i další preparát z těchto výzkumů. První československé probiotikum – Bioaktiv, předchůdce NutraBony Symba. Dalšími výzkumy byl sortiment rozšířen do stávající nabídky.

A tak vznikla Nutra-Bona, česká firma, jejímž posláním je preventivní péče o zdraví tak, aby lidé zůstali CO NEJDÉLE v co nejlepší kondici.

Přitom není nutné nabízet desítky či stovky marketingově orientovaných produktů. I zde platí to, co ve výživě: nejdůležitější je pestrost a přiměřené účinné množství. Proto Nutra-Boně na efektivní péči stačí jen několik málo doplňků stravy ale zato s širokospektrým účinkem.

V popisu jednotlivých výrobků naleznete, pro koho je který výrobek určen.