Rodinná firma

Rodinná firma

Jsme česká rodinná firma, která již od devadesátých let připravuje originální doplňky stravy vytvořené na míru pro vás, kteří žijete ve střední Evropě. Firmu Nutra-Bona založil Ing. Rudolf Treutner, CSc. v roce 1993 a ve stejné rodině zůstává firma dodnes. Nežijeme z dotací a nefinancuje nás ani žádný zahraniční kapitál.

Vyznáváme stejné hodnoty, jako jakákoliv funkční rodina - vzájemnou úctu, spolehlivost a důvěru. Tyto hodnoty sdílíme se všemi svými zákazníky a spolupracovníky.

Vědecké kořeny

Odborné základy Nutra-Bony položili špičkoví vědci z řad lékařů, biochemiků a specialistů na výživu. Ti v roce 1993 spojili síly a využili poznatky ze svých předchozích výzkumů biologicky účinných živin a jejich vlivu na lidské zdraví. Byli to Ing. Rudolf Treutner, CSc., doc. Ing. Mojmír Ranný, DrSc., doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc., prof. RNDr. Miloslav Podhorský, CSc., Ing. Jiří Sedláček, CSc., Ing. Dana Petříková a řada dalších elitních vědeckých pracovníků.

Výsledkem jsou sofistikované multifunkční potravinové doplňky s širokým spektrem účinků.

Jsou sestaveny do cílené řady doplňků stravy a superpotravin, které zohledňující specifika naší stravy a našeho životního stylu. Každá použitá složka má svůj konkrétní význam, zároveň podporuje účinky ostatních složek. Tím se bezezbytku využívá potenciál každé složky a maximalizuje se účinek výrobku jako celku tak, že pozitivně ovlivní více problémů zároveň. Díky multifunkčnímu složení se často dostaví i pozitivní „vedlejší“ účinky – dojde ke zlepšení funkcí, i tam, kde jsme to neočekávali. V řadě výrobků jsou použity unikátní technologické postupy, kterým byla udělena ochrana Úřadem pro patenty a vynálezy České republiky.

Díky mimořádně funkčnímu složení u nás nepotřebujete celou řadu různých produktů, ale často stačí jen jeden.

Díky své kvalitě a účinnosti jsou doplňky stravy Nutra-Bona každodenní součástí tisíců rodin již po 4 generace - od prarodičů až po pravnoučata.